Ring till oss: 031 - 713 76 16 / Jour 073- 934 93 74

Professionell golvvård

Någon gång om året tillkommer ett grundläggande underhåll utöver det dagliga underhållet där extra lager polish tillförs för att säkra golvskyddet. Ibland behöver golven nollställas d.v.s. all gammal polish avlägsnas och golven slipas vid behov varefter flera lager polish ingår i grundbehandlingen.

Där polishen är bortsliten är det svårare att rengöra golven. Saknas ytskydd ökar risken för förslitningsskador på golvet. Förslitna golv och undermåligt underhåll påverkar människors hälsa och trivsel.

Svårstädade golv innebär ökad förbrukning av rengöringsmedel (i vissa fall kemikalier) vilket ökar påfrestningen på miljön. När polishen är bortsliten saknar golvmaterialet skydd som förkortar livslängden på golvet.

När en matta måste bytas ut p.g.a. för tidig utslitning drar det med sig kostnader som inte kan vägas upp av att man tidigare sparat in på golvvården.

Dagligt underhåll
Skurning av golv och vid behov polering.

Grundläggande underhåll

Extra rengörning av golven och 1 – 2 nya lager polish.
Nollställning av golv

All gammal polish avlägsnas och golvet slipas vid behov.

4 – 6 nya lager polish appliceras (beroende på golvets skick).
Sprejpolering

Kontakta oss för genomgång av era lokaler och behovsanalys


Vi på Perfekt Städ BN brinner för att leverera högkvalitativa städtjänster. Vi är stolta över kvaliteten på de tjänster som vi erbjuder och levererar förstklassig service.

Målsättningen är 100 % nöjda kunder

100 Nöjda Kunder 100%
Kontakta oss
Meddelande skickat
4 + 8 =